Petrokimya endüstrisinin karbon ayakizinin azaltılması için gerekli olan, uzun vadeli sürdürülebilirliğe katkıda bulunan ve dolayısıyla azaltılmış çevresel etkiye sahip yeni ürünler ve süreçler geliştirmeyi amaçlayan Kaynak Verimli bir Avrupa yol haritasını izlemek için çok önemlidir. BIZEOLCAT üretim yollarından elde edilen başlıca çevresel faydalar, çalışma koşullarının iyileştirilmesine (örneğin, PDH üretiminde daha düşük buhar kullanımı, daha uzun katalizör ömrü, daha düşük rejenerasyon adımları anlamına gelir) ve yüksek verimli dönüşüm işlemlerine (reaksiyon veriminde% 20 oranında artış) dayanmaktadır. .