BIZEOLCAT’ın temel amacı, hafif hidrokarbonlar (C1, C3 ve C4) kullanarak hafif olefinler ve aromatikler elde etmektir
yeni prosedürler uygulayarak, yenilikçi katalizörlerin sentez metodolojilerini ve yeni reaktör tasarımını ve işlenmesini içerir, mevcut endüstriyel proseslerde sürdürülebilirlik ve ekonomik ölçeklenebilirlikteki gelişimlerini gösterir.