WP1 – Tekno-ekonomik fizibilite ve izleme

WP2 – Katalizör sentezi, karakterizasyonu ve reaksiyon mekanizmaları

WP3 – Katalitik test ve optimizasyon

WP4 – Kimyasal reaktör mühendisliği, modelleme, ölçek büyütme ve gösterim

ÇP5 – Sürdürülebilirlik, güvenlik ve sosyal değerlendirme

ÇP6 – Etki geliştirme faaliyetleri

WP7 – Proje Yönetimi, koordinasyon ve Risk Azaltma