BİZEOLCAT, kaynağın etkin kullanımı olarak dairesel ekonomi ilkelerine dayanan yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonunu paylaşıyor